آیا تذکر در حوزه حجاب و عفاف مانع ورود گردشگر می‌شود یا بلیت ۱٫۵ میلیون تومانی؟

آیا تذکر در حوزه حجاب و عفاف مانع ورود گردشگر می‌شود یا بلیت ۱٫۵ میلیون تومانی؟

رئیس پلیس کیش با ذکر اینکه برخوردهای پلیس به هیچ عنوان موجب کاهش گردشگران در جزیره کیش نمی‌شود، افزود: بررسی کنید که آیا تذکر در حوزه حجاب و عفاف مانع ورود گردشگر می‌شود یا بلیت ۱٫۵ میلیون تومانی؟

css.php