کیش اینوکس فرصت اتصال فعالان اقتصادی به بازار سرمایه را فراهم می سازد

کیش اینوکس فرصت اتصال فعالان اقتصادی به بازار سرمایه را فراهم می سازد

معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به اینکه کیش اینوکس فرصت اتصال بازار سرمایه و فعالان اقتصادی است گفت: یکی از مهمترین مولفه های مهم در برگزاری این نمایشگاه تعامل و ارتباط نهادها و فعالان این عرصه با بازارهای داخلی وخارجی است.

css.php