کمپ معمار در حصار بی‌تدبیری مسئولین/ استشمام بوی فساد از دیواره‌های مسکن سبز (+فیلم و عکس)

کمپ معمار در حصار بی‌تدبیری مسئولین/ استشمام بوی فساد از دیواره‌های مسکن سبز (+فیلم و عکس)

شب‌های این روزهای کمپ معمار با صدای حفاری بیل مکانیکی صبح می‌شود و ادوات ساخت و ساز گرداگرد این کمپ را فراگرفته‌اند و در حال حفاری و حصارکشی می باشند دریغ از اینکه ساکنان آن بدانند که تکلیف آنها در روزهای آینده چیست؟!

css.php