مگر می‌شود یک شبه عاشقت شد؟!

مگر می‌شود یک شبه عاشقت شد؟!

مگر می‌شود فریاد‌مان برای اختلاس‌ها دسی‌بل‌ها بلند باشد و با شنیدن‌شان رگ گردن‌مان باد کند، اما همین که بوی کباب غاز به مشام‌مان برسد دامن از دست دهیم و بشکن بزنیم.

به بهانه ۱۰ آذر روز مجلس

به بهانه ۱۰ آذر روز مجلس

در دیدگاه مدرس، مجلس به منزله عصاره ملت و مرکز ثقل مملکت است. تبریک به نمایندگانی که مانند مدرس فکر می‌کنند و مانند مدرس عمل می کنند.

وزنه‌های سنگین پرورش اندام در دستانی ناتوان

وزنه‌های سنگین پرورش اندام در دستانی ناتوان

عدم شفافیت در حوزه آیتم‌های انتخاب روسای هیات‌های ورزشی، ابهامات بسیاری را شامل حال ورزش کیش نموده و می‌توان گفت وزنه های سنگین پرورش اندام، در دستان ناتوان در حال دست به‌دست شدن می‌باشد.

css.php