غول‌های کیش در انزوا

غول‌های کیش در انزوا

ورزش پرورش اندام در جزیره کیش و در ۱۲ ماه گذشته بیش از ۱۰ مدال رنگین در مسابقات جهانی به خود اختصاص داده که شاید در مقام مقایسه با بسیاری از ورزش‌های مورد اهمیت، تعداد افتخارات بیشتری را به خود اختصاص داده است.

css.php