امحای ۱۱۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در کیش

امحای ۱۱۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در کیش

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کیش همچنین با بیان اینکه امروز باید بسیج وارد میدان شود تصریح کرد: باید گشت های اطلاعاتی بسیار قوی در ۵۰۰ متری مدارس و دانشگاه ها داشته باشیم تا با رصد کامل فعالیت های عرضه کنندگان مواد مخدر مراکز علمی و فرهنگی خود را از اسیب های اجتماعی به ویژه مواد مخدر در امان نگاه داریم.

css.php