شنا در منطقه « شنا ممنوع » حادثه ساز شد

شنا در منطقه « شنا ممنوع » حادثه ساز شد

رئیس اداره امور دریایی موسسه ورزش و تفریحات سالم جزیره کیش گفت: شنا در منطقه ممنوع موجب برخورد شناور تفریحی با فردی که بدون توجه به تابلو در این منطقه شنا می کرد شد و این فرد را راهی بیمارستان کرد.

آیا تذکر در حوزه حجاب و عفاف مانع ورود گردشگر می‌شود یا بلیت ۱٫۵ میلیون تومانی؟

آیا تذکر در حوزه حجاب و عفاف مانع ورود گردشگر می‌شود یا بلیت ۱٫۵ میلیون تومانی؟

رئیس پلیس کیش با ذکر اینکه برخوردهای پلیس به هیچ عنوان موجب کاهش گردشگران در جزیره کیش نمی‌شود، افزود: بررسی کنید که آیا تذکر در حوزه حجاب و عفاف مانع ورود گردشگر می‌شود یا بلیت ۱٫۵ میلیون تومانی؟

css.php