چرا مدیران کیش باید از دیگر شهرها انتخاب شوند؟

چرا مدیران کیش باید از دیگر شهرها انتخاب شوند؟

امام جمعه کیش گفت: مردم جزیره حرف‌شان این است که در خود کیش نیروهای متدین، خلاق، مدیر و مدبر داریم که می‌توانند جزیره را اداره کنند، چرا باید از شهرهای دیگر نیروهایی با هزینه گزاف بر جزیره تحمیل شوند؟

css.php