مقدس زاده: به تصدی‌گری دستگاه‌های دولتی اعتقادی ندارم/ با کمک بخش خصوصی می‌توان آثار تحریم‌های ظالمانه را کم کرد

مقدس زاده: به تصدی‌گری دستگاه‌های دولتی اعتقادی ندارم/ با کمک بخش خصوصی می‌توان آثار تحریم‌های ظالمانه را کم کرد

سرپرست شرکت عمران، آب و خدمات کیش گفت: در طول خدمت همواره بر قابلیت های بخش خصوصی متمرکز بوده ام، به تصدی گری دستگاه های دولتی اعتقادی ندارم چون موجب می شود هزینه ها افزایش یافته و بهره وری کاهش یابد.

css.php