احیای نوروز تابستانی و تقویم دریانوردی کیش

احیای نوروز تابستانی و تقویم دریانوردی کیش

در نخستین نشست از سلسله نشست‌های میراث فرهنگی کیش با موضوع «نقش و اهمیت میراث فرهنگی کیش در آینده توسعه مقصد گردشگری» بر احیای نوروز تابستانی و تقویم دریانوردی کیش تاکید شد.

css.php