برای خاطر گیسوان سفیدت

برای خاطر گیسوان سفیدت

زن ها با همین عادت خوبشان، هشت سال تمام وانمود کردند همه ی جنگ در دست مردان است و زنان از جنگ سر در نمی آورند. هشت سال پشت سر معشوقشان کاسه آب خالی کردند و با اشکهای جاری شان بارها جای آبِ کاسه را پرکردند و وانمود کردند هرگز مردی از این خانه به جبهه نرفته است.

یادداشتی بر  یک حاشیه؛ جای خالی بیانیه داوران

یادداشتی بر  یک حاشیه؛ جای خالی بیانیه داوران

خوبتر بود، پاسخ نشریه را دست اندرکاران و یا دبیر این رویداد توضیح و پاسخ می‌داد و یاحتی به انتشار بیانیه داوران بسنده می‌شد، تا آنکه روابط‌عمومی مستقل این همه وظیفه را یک تنه بدوش بکشد.

css.php