اعتیاد سرمنشاء بروز مشکلات اقتصادی و فروپاشی خانواده ها

اعتیاد سرمنشاء بروز مشکلات اقتصادی و فروپاشی خانواده ها

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی ویژه کیش تاکید کرد: مشکلات اقتصادی و اجتماعی در یک گردونه و چرخه قرار داشته و همواره بریکدیگر تاثیر گذارند، به گونه ای که افزایش مشکلات اقتصادی، ظهور بزه های اجتماعی را در بردارد و مشکلات اجتماعی نیز با فروپاشی خانواده علاوه بر گسترش معضلات اخلاقی و اجتماعی، اقتصاد خانواده را با مشکل مواجه می کند.

css.php