هکاهلث ۲۰۱۹ در کیش برگزار می‌شود

هکاهلث ۲۰۱۹ در کیش برگزار می‌شود

دکتر سلک غفاری گفت: هکاهلث ایران با هدف برطرف کردن تعدادی از چالش‌های حوزه سلامت ایران و با حضور ۲۵ تیم به میزبانی پردیس بین‌الملل دانشگاه صنعتی شریف در کیش برگزار می‌شود.

css.php