حاشیه‌های خارج از گودی که به داخل زمین کشیده می‌شود/ آمبولانس رفت/ عرفان اقتدار بیرون کشید

حاشیه‌های خارج از گودی که به داخل زمین کشیده می‌شود/ آمبولانس رفت/ عرفان اقتدار بیرون کشید

اگر فکری به حال این حواشی خارج از گود نشود، کم‌کم وارد میداین فوتبال خواهد شد و فوتبال آن شادابی و نشاط خود را از دست خواهد داد و می‌تواند عواقب ناگواری برای آینده جوانان کیش در پی داشته باشد.

هکاهلث ۲۰۱۹ در کیش برگزار می‌شود

هکاهلث ۲۰۱۹ در کیش برگزار می‌شود

دکتر سلک غفاری گفت: هکاهلث ایران با هدف برطرف کردن تعدادی از چالش‌های حوزه سلامت ایران و با حضور ۲۵ تیم به میزبانی پردیس بین‌الملل دانشگاه صنعتی شریف در کیش برگزار می‌شود.

css.php