ظلمی که در حق کیشوندان می‌شود

ظلمی که در حق کیشوندان می‌شود

امام جمعه کیش گفت: صیدی که در آب های کیش انجام می‌شود باید با قیمت‌های مناسب به کیش بیاید و اگر اضافه بر نیاز شد جای دیگر فروخته شود که متاسفانه این اتفاق رخ نمی‌دهد.

css.php