اطفا ۲۶ حریق توسط آتش نشانی در خردادماه

اطفا ۲۶ حریق توسط آتش نشانی در خردادماه

آتش نشانان اداره آتش نشانی و ایمنی کیش در خرداد امسال با ٢۶ مورد عملیات اطفاء حریق و همچنین ۶١ مورد عملیات امداد و نجات، به ساکنان و گردشگران ارائه خدمات کرده اند.

css.php