مجوز واردات واکسن کرونا برای یک مجموعه در استان هرمزگان صادر شد

مجوز واردات واکسن کرونا برای یک مجموعه در استان هرمزگان صادر شد

استاندار هرمزگان از دریافت مجوز واردات واکسن کرونا توسط یک مجموعه در استان خبرداد و گفت: امیدواریم با دریافت این مجوز زمینه واردات نخستین محموله واکسن به استان هرمزگان به‌زودی فراهم شود تا به این طریق جمعیت استان را واکسینه کنیم.

css.php