مظفری: کیش؛ پیشگام در قرنطینه‌سازی و مبارزه با ویروس کرونا است

مظفری: کیش؛ پیشگام در قرنطینه‌سازی و مبارزه با ویروس کرونا است

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش گفت: پیش از آنکه موضوع پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا در کشور مطرح شود، مجموعه اقدامات پیشگیرانه و مبارزه با ویروس کرونا و ضوابط قرنطینه در این جزیره آغاز شد و همچنان با جدیت تمام ادامه دارد.

css.php