به پرندگان غذا ندهید!

به پرندگان غذا ندهید!

معاون امور شهری شرکت عمران ، آب وخدمات کیش تاکید کرد: شهروندان از غذا دهی به پرندگان خودداری کنند.

آغاز تخم گذاری لاک پشت های پوزه عقابی در کیش

آغاز تخم گذاری لاک پشت های پوزه عقابی در کیش

با توجه به شرایط نا مساعد آب و هوا در پایان سال ۹۵ و ابتدای سال جاری، تا کنون تعداد ۵ قطعه لاک پشت پوزه عقابی در سایت جزیره کیش تخمگذاری کرده اند که مدت زمان بیرون آمدن نوزادان بین ۵۰ تا ۸۰ روز به طول می انجامد.

css.php