سادات نجفی: اسپانسر جشنواره باید تضمین‌های لازم را بدهد/ بازارها در ورودی فرودگاه به گردشگران معرفی می‌شوند

سادات نجفی: اسپانسر جشنواره باید تضمین‌های لازم را بدهد/ بازارها در ورودی فرودگاه به گردشگران معرفی می‌شوند

سادات نجفی با عنوان اینکه عدم شفافیت در بعضی از اسپانسرها در سال های گذشته مشکلاتی را به وجود آورد، گفت: اگر اسپانسری قرار است وارد جشنواره شود حتما باید تضمین‌های لازم از آنها اخذ گردد.

css.php