دور زدن معافیت‌های مالیاتی درمنطقه آزاد کیش بی‌معنی و کذب است

دور زدن معافیت‌های مالیاتی درمنطقه آزاد کیش بی‌معنی و کذب است

مدیرعامل جامعه بازاریان کیش گفت: طبق ماده ۲۷۳ مالیاتی و ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره امور مناطق آزاد فعالیت در این مناطق تا ۲۰ سال پس از اخذ مجوز فعالیت، معاف از مالیات است، بنابراین دور زدن معافیت‌های مالیاتی امری بی‌معنی است.

css.php