تصویب هفت منطقه آزاد جدید در کشور

تصویب هفت منطقه آزاد جدید در کشور

دبیرشورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سفر یک روزه خود به منطقه آزاد کیش از تصویب هفت منطقه آزاد و ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی جدید خبر داد.

css.php