ارتباط سازنده کیش و ماکو زمینه ساز افزایش رونق و توسعه اقتصادی خواهد بود

ارتباط سازنده کیش و ماکو زمینه ساز افزایش رونق و توسعه اقتصادی خواهد بود

ایران کشوری است ۴ فصل با توانمندی و ظرفیت های بی نهایت خدادادی که با بهره گیری از این ظرفیت ها می تواند به یکی از قطب های بزرگ اقتصادی و سرمایه گذاری منطقه و جهان تبدیل شود و در این راستا وجود مناطق آزاد می توانند تسهیل گر این رویداد ویژه و مهم باشند.

css.php