فیلم | بلای تورهای ماهیگیری سرگردان بر آبزیان

فیلم | بلای تورهای ماهیگیری سرگردان بر آبزیان

تورهای ماهیگیری سرگردان در دریا توسط ماهیگیران به دلایل مختلف در صخره‌های دریایی، آبسنگ‌های مرجانی و زائده‌های کف دریا رها می‌شوند و صدها گونه آبزی در آنها به دام می‌افتند و به‌دلیل عدم دسترسی به غذا و اکسیژن تلف می‌شوند.

css.php