• امروز : افزونه جلالی را نصب کنید.

ثبت رکورد روپایی و طناب زنی

11اردیبهشت
تصاویری از ثبت رکورد روپایی و طناب زنی به مناسبت روز ملی خلیج فارس در کیش

تصاویری از ثبت رکورد روپایی و طناب زنی به مناسبت روز ملی خلیج فارس در کیش

عصر یکشنبه رکورد زدن سریعترین زمان ۱۰ کیلومتر روپایی و سریعترین زمان ۱۰ کیلومتر طناب زدن انجام شد.حسن ولی پور ورزشکار روپایی زن در این دوره از رکورد زنی توانست مسیر ۱۰ کیلومتر را در مدت یک ساعت و ۳۱ دقیقه طی کند که حدود ۱۹ دقیقه نسبت به رکورد قبل کمتر زمان برده است.