به گزارش کیشوند نیوز از خبرگزاری فارس، کاپیتان محمدتقی جدیدی ، با اشاره به جایگاه مناسب گردشگری در جزیره کیش افزود: جزیره کیش ظرفیت این را دارد که مثل بسیاری از جزایر و بنادر کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، هاب گردشگری منطقه شود.

وی ادامه داد: در این راستا، کیش‌ایر با همکاری سازمان منطقه آزاد کیش تلاش کرده است در راستای جذب گردشگر به این جزیره زیبا در کنار برقراری خطوط مختلف پروازی از شهرهای مختلف داخلی به کیش، از این جزیره به نقاط بین‌المللی و بالعکس نیز پرواز برقرار کند.

مدیرعامل کیش‌ایر توضیح داد: برنامه‌ریزی کرده‌ایم که از کشوری مثل چین پرواز مستقیم به جزیره کیش برقرار کنیم و همچنین از جزیره کیش پروازهای بین‌المللی داشته باشیم تا بدین ترتیب جزیره کیش را هاب ترانزیت منطقه کنیم. بدین ترتیب از کشورهای چین و حاشیه خلیج فارس به کیش پرواز برقرار می‌شود و از کیش نیز به این مسیرها و نقاط ثالث پرواز خواهیم داشت.

کاپیتان جدیدی افزود: در راستای توسعه گردشگری جزیره کیش و به سفارش‌ سازمان منطقه آزاد کیش تلاش کرده‌ایم نرخ‌های بلیت هواپیما را در مسیرهای منتهی به کیش افزایش ندهیم، ضمن آنکه در برخی شهرها برای جذب گردشگر بیشتر، نرخ‌های بلیت از قیمت تمام شده نیز کمتر است و در واقع یارانه به توسعه گردشگری کیش اختصاص داده‌ایم.

وی با تأکید بر اینکه جزیره کیش از نظر گردشگری هیچ از دبی کم ندارد، گفت: در راستای هاب ترانزیت هوایی شدن جزیره کیش، پایگاه تعمیرات بین‌المللی هواپیما را در کیش راه‌اندازی خواهیم کرد. در گام اول، زمین آن را تحویل گرفته‌ایم تا بدین ترتیب مرکز تعمیراتِ اغلبِ تایپ‌های هواپیما را در کیش راه‌اندازی کنیم. بدین ترتیب جزیره کیش هاب تعمیرات هواپیما در منطقه می‌شود که این با همکاری سازمان منطقه آزاد کیش در حال پیگیری است.

جدیدی توضیح داد: هواپیماهای عبوری نیز امکان استفاده از این پایگاه تعمیراتی بزرگ هواپیما را در جزیره کیش خواهند داشت و در واقع خدمات در این حوزه بین‌المللی خواهد بود.

‌مدیرعامل کیش‌ایر همچنین درباره ناوگان این شرکت هواپیمایی گفت: کیش‌ایر روزانه ۶۰ تا ۷۰ پرواز انجام می‌دهد و در حال حاضر ۱۱ هواپیمای فعال دارد، ضمن آنکه روزانه ۱۸ تا ۲۰ پرواز ورودی به جزیره کیش داریم.