کد خبر : 3560
تاریخ انتشار : یکشنبه 15 اسفند 1395 - 1:57
چاپ خبر دیدگاه‌ها برای معرفی برخی گونه‌های گیاهی مناسب برای کاشت در فضای سبز جزیره کیش بسته هستند

معرفی برخی گونه‌های گیاهی مناسب برای کاشت در فضای سبز جزیره کیش

معرفی برخی گونه‌های گیاهی مناسب برای کاشت در فضای سبز جزیره کیش

در این مطلب برخی گونه‌های مناسب برای فضای سبز جزیره کیش توسط آقای مصیب شیرانی ارائه شده است.

ايرانيان كه در خاستگاه و خانمان نخست خود چشمه سارهاي پاك و رودهاي تيز و هواي خوش و كشتزارهاي زيبا داشتند و چون به ايران شهر رسيدند رخت افكندند و كوشيدند تا هر چه را در خاستگاه خود داشتند در ميهن تازه خود نيز پديد آورند .آب‌هاي پاك را از دل كوهسارهاي پربرف گردآورند و با كهريز و كانال به دشت‌هاي فراخ آوردند. و در پيرامون خانه‌هاي خود باغ‌هاي زيبايي به‌نام پرديس ساختند كه به گونه فرادس و فردوس و پارادي و پرآديز در زبان‌هاي مردم همسايه و خويشاوندان و بيگانگان دور و نزديك در آمد .ايران سرزمين افسانه‌اي گل و بلبل گشت و به ذوق سرشار هنرمندان و شعرا و موسيقي مردم كوچه و بازارش بالنده گرديد . اين روح جاودان براي زندگي و بالندگي بستري  مي‌خواهد از حرير فرهنگ و پرنيان انديشه و سليقه تا طبيعت را به نحو احسن منتظرگاه نوازش و آرامش وي سازد .باغ و باغ آرايي و پرديس سازي يكي از محمل‌هاي پرورش و بالندگي ذوق و انديشه بوده و هست. و اين شهر زاده زيبا همچنان كه به ذوق براي پيرايش و آرايش نياز دارد به فر و دانش نيز براي قوي بنيان شدن نياز دارد و همت تک تک شما دوستدارن طبیعت کیش.

بدین منظور برخی گونه‌های مناسب برای فضای سبز جزیره کیش در ادامه معرفی می گردد: 

آکاسیاي برگبیدي

Acacia salicina Lindl.

درخت با برگهاي پایا ، داراي تاجی مخروطی، کمی باز و غیر منظم. گل سفید، کوچک، ریز، مجتمع به صورت کپه هایی نسبتاً کوچک

این گونه به دلیل شاخه هاي باریک، آویزان و مجنونش درخت بسیار مناسبی جهت کاشت در پارك هاي

کوچک و محله اي، وسط بلوار و نیز به عنوان تک درخت در وسط چمن می باشد.

آگاو آمریکانا

Agave americana

گیاهی با برگ هاي قاعده اي، پایا و گوشتی .ساقه گل دهنده آن به صورت افراشته و به طول 8 متر و مخروطی شکل می باشد.

این درختچه کوچک را می توان در تپه هاي گل در وسط چمن کاشت. این درختچه پاکوتاه به دلیل ریشه هاي کم عمق و سطحی، جهت کاشت درتپه هاي صخره اي بسیار مناسب می باشد.

 

برهان

Albizzialebbeck(L.)Benth

درختی همیشه سبز با تاج پوشش گسترده به ارتفاع و قطر بیش از 10 متر می باشد. خوشه هاي گل به صورت سرسان و فرچه اي شکل با گل هاي کرم رنگ یا مایل به سفید و بسیار معطر است.

برهان به عنوان یک درخت سایه دار کاشته می شود. باتوجه به ارتفاع زیاد و قطر تاج پوشش گسترده آن، بهتراست در زیر یا نزدیکی تیرهاي برق کاشته نشود.

چریش

Azadirachta indica

درختی به ارتفاع تا 15 متر،برگ هاشانه اي فرد.گل هاسفید

گل کاغذی

Bougainvillea spectabilis

درختچه اي تا حدودي بالارونده، سریع الرشد برگه هاي رنگین آن نوك کند بوده و به صورت خوشه هاي پر پشت و بزرگ قرمز-  ارغوانی رنگ، قرمز گلسرخی، سفید، قرمزآجري تا قرمز روشن، ظاهر می شوند. گاهی روي یک گیاه برگه هاي رنگین با دو رنگ مشاهده می شود.

ابریشم مصری آتشین

Caesalpinia pulcherrima

درختچه یا درختی همیشه سبز، باتاج پوشش افراشته تا گسترده می باشد گل هاي فنجانی شکل، زرد رنگ، به قطر3  سانتی متر، با پرچم هاي بسیار طویل و بساك هاي قرمز آن در تابستان بر روي خوشه هاي کوتاه، متراکم و افراشته ظاهر می شود.

شیشه شور

Callistemon

درختچه اي همیشه سبز، با تاج پوشش گنبدي شکل، به ارتفاع 3 متر و قطر تاج پوشش حدود 2 متر می باشد. برگ هاسرنیزه اي باریک می باشد.

پریوش، پروانش

Catharanthus roseus

درختچه اي همیشه سبز وگسترده برروي زمین به ارتفاع حدود 40 سانتی متر و به قطر تاج پوشش حدود 70  سانتی متر می باشد که با مسن شدن گیاه ساقه هاي آن پراکنده و وارفته می شود.

شمشاد اهوازي – معین التجاري ، مورد آبادان

Clerodendron inerme

شمشاد اهوازي به عنوان یک پرچین گیاهی، جهت حفاظت از سواحل و اراضی شور ساحلی بسیار مناسب می باشد. این درختچه جهت کاشت در بلوارهاي شهري و نیز حاشیه خیابان بسیار مناسب می باشد. به دلیل فرم پذیري خیلی خوبی که دارد، گیاه بسیار مناسبی در طرح هاي گیاهی حجیم یا مجسمه بااستفاده از گیاهان می باشد.

کنو کارپوس

Conocarpus erecta

کنوکارپوس به عنوان یک درخت مقاوم به شوري، جهت حفاظت از سواحل و اراضی شور ساحلی بسیار مناسب می باشد.کنوکارپوس به عنوان یک درخت سایه دار جهت کاشت در حاشیه خیابان بسیار مناسب می باشد.

ناترک

Dodonaea viscosa

درخت یا درختچه اي بوته اي شکل و همیشه سبز به ارتفاع حدود 2.5 و قطر تاج پوشش 1.5 متر است.

شیشم ، جک

Dalbergia sissoo

درختی با پوست خشن، اصولاً در جهت طولی شیار دار. برگها شانه اي فرد. جام گل سفید مایل به زرد نیام به طول 35-100 و به عرض 7 – 13 میلیمتر دانه‌ها تخت شده.

درخت مشعلی

Delonix regia

درختی سریع الرشد با شاخه هاي فراوان گل ها در خوشه هاي زیبا ، با گلبرگهاي قرمز روشن و با رگه هاي زرد

جم

Syzygium communii Skeels

درختی بی کرك بسیار زیبا ، به ارتفاع 15- 25 متر برگ‌ها مستطیلی پهن یا تخم مرغی. گلها سفید مایل به سبز، میوه سته ، تخم مرغی خوراکی .

انجیر بنگالی – لور

Ficus bengalensis

لوربه عنوان یک درخت سایه دار درپارك هاي جنگلی با خاك سنگین رسی یا دانه ریز و داراي زهکشی ضعیف، جهت کاشت در خاك هاي آهکی، به عنوان یک درخت سایه دار در پیاده‌روها و پارك هاي شهري مناسب می باشد و با توجه به مطالعات انجام شده بهترین گونه براي شرایط کیش می باشد.

بنجامین ، انجیر برگ ریز

Ficus benjamina

درختی همیشه سبز با برگهاي آویخته. ارتفاع و قطر تاج پوشش آن 18 – 20 متر می‌باشد.

انجیر معابد

Ficus religiosa

درختی عمدتاً همیشه سبز با تاج پوشش گرد تا پهن و گسترده. برگهای پهن تا تقریباً مثلثی شکل با نوکی باریک و کشیده که پس از باز شدن در ابتدا داراي رگه هاي صورتی رنگ می باشند.

ختمی چینی

Hibiscus rosa-sinensis

درختچه اي همیشه سبز. گلها قیفی شکل که عمدتاً در تابستان و تا حدودي در بهار و پائیز دیده می شوند

نیلوفر درختی

Ipomoea crassicaulis

درختچه‌ای است بسیار زیبا با گل هاي قیفی درشت و صورتی رنگ.

نیلوفر رونده

Ipomoea pes-capreae

یک پیچ بالارونده بسیار زیبا با گل هاي قیفی درشت و ارغوانی رنگ ،

یاس بندری

Jasminum azoricum

درختچه اي بالا رونده و پیمان برگها متقابل ، سه برگچه اي، برگچه ها تخم مرغی و نوك دارگلها معطر

شاه پسند درختی

Lantana camara

درختچه اي همیشه سبز با تاج پوششی کروي و گسترده به ارتفاع و قطر 1 – 2 متر می‌باشد. برگها تخم مرغی زبر و داراي چین و چروك هاي برجسته و سبز پررنگ می باشند.

درختچه حنا

Lawsonia inermis

– درختچه اي به ارتفاع 2 – 7 متر،  برگ‌ها متقابل متناوب ، و ازتخم مرغی باریک یا مستطیلی یا  سرنیزه اي پهن گل آذین پانیکول انتهائی گلبرگها سفید یا در ابتدا زرد رنگ پریده ، سریعاً به رنگ شعله میوه.

ختمی خفته، پنیرك درختی

Malvaviscus arboreus Cav.

به عنوان یک درختچه کوتاه گل دار وبسیارزیبا در وسط محوطه هاي چمن کاري شده با پس زمینه سبز رنگ چمن، زیبایی خاصی دارد. این درختچه زیبا به دلیل کوچکی حجم تاج پوشش وگل هاي بسیار زیبایش، جهت کاشت در حاشیه پیاده رو، پارك هاي شهري، پارك هاي کودك بسیار مناسب می باشد.

خرزهره

Nerium oleander

درختچه اي همیشه سبز، با رشد مستقیم و افراشته و فرم بوته اي شکل

پیچ اناري زر

Stenolobium stans

درخت یا درختچه اي بزرگ برگها شانه اي فرد گلها در پانیکول کوتاه انتهائی قیفی شکل ، زرد روشن و معطر

گارون زنگی

Terminalia catappa

نخل بادبزنی

Washingtonia filifera

نخلی سریع الرشد و همیشه سبز که ارتفاع آن تا 25 متر نیز می رسد. درختی با ساقه اي منفرد و استوانه اي

با توده اي از گلهاي نر – ماده و یک پایه . داراي برگهاي بادبزنی شکل

یوکا، زنگوله اي

Yucca filamentosa

درختچه اي همیشه سبز یا برگهاي طوقه اي و قاعده اي است که تا ارتفاع 2 متر و قطر تاج پوشش 1.5 متر میرسد برگهاي آن به رنگ سبز تیره با حاشیه هاي نخدار می باشد.  گل آذین آن بصورت پانیکول هاي بلند یا گلهاي آویخته

توضیحات کامل تر و مشاهده تصاویر در مورد هر یک از گیاهان ذکر شده، در فایل زیر ضمیمه شده است:

معرفی برخی گونه‌های گیاهی مناسب برای کاشت در فضای سبز جزیره کیش

 

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
نظرات بسته شده است.

css.php