کد خبر : 17119
تاریخ انتشار : یکشنبه 12 آبان 1398 - 1:33

اعلام نتایج مسابقه طراحی میدان ملل

اعلام نتایج  مسابقه طراحی میدان ملل

طرح های برتر شرکت کنندگان مسابقه طراحی میدان ملل جزیره کیش اعلام شد.

به گزارش کیشوند نیوز به نقل از روابط عمومی شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش، پس از فراخوان ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯿﺪان ﻣﻠﻞ در ﺟﺰﯾﺮه ﮐﯿﺶ، برای اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﯾﺪه ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻣﻨﻈﺮ ﺷﻬﺮی، ۲۵۰ متقاضی در دبیرخانه مسابقه ثبت نام کردند و از این تعداد ، ۳۷ متقاضی نسبت به ارسال طرح خود اقدام نموده که نهایتا طرح های دریافتی در روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۳ ﻣﻬﺮﻣﺎه ۱۳۹۸ در ﺳﺎﻟﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﺰﯾﺮه ﮐﯿﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﺌﺖ داوران متشکل از خانم ها دﮐﺘﺮ ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﯽ، ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪی و آقای دﮐﺘﺮ اﻓﺸﺎر ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨد.

بنابر اعلام ﻫﯿﺌﺖ داوران ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ آﺛﺎر ارﺳﺎﻟﯽ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول، آﺛﺎری ﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ تشخیص داده نشدند و ﯾﺎ ﺑﺎ اﻫﺪاف و اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی اﻋﻼم ﺷﺪه، اﻧﻄﺒﺎق ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ، ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت در ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ، از ﺣﯿﻄﻪ ﻗﻀﺎوت ﺧﺎرج ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ.

در مرحله نیمه نهایی ۹ طرح مورد ﺑﺮرﺳﯽ ، ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ دﻗﯿﻖﺗﺮ قرار گرفت و در نهایت سه طرح به ترتیب از: گروه همکاران به سرپرستی ژیلا شعبانیان بعنوان نفر اول ، گروه همکاران به سرپرستی کیارش میلانی نیا بعنوان نفر دوم و برنده سوم متشکل از خجسته صفا و امیررضا کرمی به دلایل ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ و دﯾﺪ ﻧﺎﻇﺮ در ﺧﻮدرو، ﺣﻔﻆ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ، رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻨﻈﺮ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﻮﻣﯽ، اﯾﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻨﻈﺮ ﻃﺮح در ﺷﺐ، اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻮدن ﻃﺮح و ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻗﺎﺑﻞ رؤﯾﺖ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع و ﺗﺎج درﺧﺘﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ﻃﺮاﺣﯽ، ﺑﺮﺧﻮرداری از اﯾﺪه ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻮ در ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﻨﺎﻇﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺟﺰﯾﺮه ، انتخاب گردیدند.

لازم به ذکر اینکه، جوایز مسابقه مذکور در دومین شب از پانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان کیش که در مرکز نمایشگاه های بین المللی کیش برگزار شد، توسط مهندس مقدس زاده رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش به برگزیدگان اهدا گردید.

تقدیر شرکت خدمات

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

css.php