نشست خبرنگاران عمانی با مدیرعامل جامعه بازاریان و بازدید از جاذبه‌های گردشگری کیش

نشست خبرنگاران عمانی با مدیرعامل جامعه بازاریان و بازدید از جاذبه‌های گردشگری کیش

هیئت رسانه‌ای عمانی با هدف معرفی جزیره کیش به مردم کشور عمان از طریق رسانه‌های معتبر این کشور، از امکانات و زیبایی‌های کیش بازدید کردند و با مدیرعامل جامعه بازاریان و بازرگانان دیدار کردند.

ارتقای مشتری مداری بدون دستیابی به علم روز دنیا غیر ممکن است

ارتقای مشتری مداری بدون دستیابی به علم روز دنیا غیر ممکن است

مدیرعامل جامعه بازاریان با تاکید برضرورت ارتقاء فروشندگان بازارها و آموزش مشتری مداری با استفاده از علم و فنون روز گفت : در این راستا دوره های آموزشی و نشست های تخصصی با حمایت بازاریان برای رونق بیشتر بازارها در جزیره کیش برگزار می شود .

css.php