نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی / نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور در کیش

نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی / نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور در کیش

برگزاری دومین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی و هفتمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور از فردا ۱۸ ام تا پنج شنبه ۲۱ آبان در مرکز نمایشگاه های بین المللی کیش برگزار خواهد شد.