به گزارش کیشوند نیوز، بر اساس اعلام معاونت ورزش و آموزش شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش، شروع پذیرش پلاژ آقایان از اول مهر تا پایان اسفند ۹۶  از ساعت ۹ صبح تا ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه خواهد بود.

همچنین تا پایان اسفند ۹۶، ساعت آغاز پذیرش پلاژ بانوان ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه و پایان پذیرش هم ساعت ۱۶ خواهد بود.