تلفن‌های ضروری کیش

شماره تماس تاکسی تلفنی در کیش

تاکسیرانی پارس توسن 

۰۷۶-۴۴۴۲۳۰۲۴

تاکسیرانی پارس

۰۷۶-۴۴۴۵۱۹۱۴-۴۴۴۵۱۹۱۳

تاکسیرانی کرانه

۰۷۶-۴۴۴۶۷۲۰۱-۲

تاکسیرانی رخش

۰۷۶-۴۴۴۲۱۱۵۲-۴۴۴۲۱۱۵۵

تاکسیرانی پاییزه

۰۷۶-۴۴۴۵۱۷۰۰-۴۴۴۵۱۷۲۰

تاکسیرانی دالاهو

۰۷۶-۴۴۴۵۱۵۷۷-۴۴۴۵۱۵۶۶

 

اداره آموزش پژوهش و مرکز اسناد ۰۷۶۴۴۴۵۵۳۸۷-۸
اداره ثبت اسناد و املاک ۰۷۶۴۴۴۵۳۳۷۳-۴
اداره صدور کارت کیشوندی ۰۷۶۴۴۴۵۵۱۵۳-۴
اداره کل ارزیابی عملکرد سازمان ۰۷۶۴۴۴۲۲۲۳۰
امور زنان (شعبه مرکزی) ۰۷۶۴۴۴۵۶۸۷۰
امور زنان (شعبه کمپ سحر) ۰۷۶۴۴۴۶۹۲۱۱
بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی کیش ۰۷۶۴۴۴۵۹۴۰۰
دفتر مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش ۰۷۶۴۴۴۲۰۲۳۱
دفتر ملاقات مردمی سازمان ۰۷۶۴۴۴۲۰۲۲۲
شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش ۰۷۶۴۴۴۲۱۳۸۰
گمرک کیش ۰۷۶۴۴۴۴۲۳۴۱۳
معاونت حمل و نقل و ترافیک کیش ۰۷۶۴۴۴۲۰۰۸۶
معاونت توسعه مدیریت ۰۷۶۴۴۴۲۲۶۸۳
معاونت فرهنگی و اجتماعی ۰۷۶۴۴۴۵۵۳۶۸
معاونت ورزش و آموزش مرکز ورزش ۰۷۶۴۴۴۲۳۶۹۴
وزارت امور خارجه کیش (نمایندگی) ۰۷۶۴۴۴۵۳۳۶۸-۹

 

اداره امور مالیاتی ۰۷۶۴۴۴۵۳۸۳۱
اداره بازرگانی(صدور مجوز) ۰۷۶۴۴۴۵۳۳۸۴-۵
اداره ثبت شرکت های سازمان ۰۷۶۴۴۴۵۳۳۸۲
اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان ۰۷۶۴۴۴۵۵۳۹۶-۹
امور حقوقی ۰۷۶۴۴۴۲۳۵۵۰
امور زنان(شعبه مهستان) ۰۷۶۴۴۴۳۳۳۳۹۱
بازرگانی صنایع و معادن کشاورزی (نمایندگی) ۰۷۶۴۴۴۵۳۱۹۲
حراست کل سازمان ۰۷۶۴۴۴۲۲۲۳۰
دفتر معاونت اجتماعی ۰۷۶۴۴۴۵۵۳۶۸
سازمان منطقه آزاد کیش ۰۷۶۴۴۴۲۲۱۴۱- ۲
کنترل ترافیک ۰۷۶۴۴۴۲۳۴۱۳
مدیریت امور اجتماعی ۰۷۶۴۴۴۵۵۳۷۴
مدیریت صنایع و سرمایه گذاری ۰۷۶۴۴۴۲۳۶۷۵
معاونت عمرانی ۰۷۶۴۴۴۲۲۲۳۷
معاونت گردشگری ۰۷۶۴۴۴۲۳۵۴۷
موسسه آموزش علوم و فنون ۰۷۶۴۴۴۵۵۷۷۱

 


 • کد کیش: ۰۷۶
 • کد موبایل: ۰۹۳۴
 • اطلاعات تلفن: ۱۱۸
 • آتش نشانی: ۱۲۵
 • اعلام تقویم و اوقات شرعی: ۱۹۲
 • پست تلفنی: ۱۹۳
 • پلیس:۱۱۰
 • خرابی تلفن : ۱۷
 • خرابی تلکس: ۱۲۷
 • دفتر نظارت همگانی فرماندهی ناجا: ۱۹۷
 • رزرو تلفن بین شهری: ۱۲۶
 • سازمان تامین اجتماعی: ۱۴۲
 • سازمان هواشناسی: ۱۳۴
 • ساعت گویا: ۱۱۹
 • ستاد خبری وزارت اطلاعات ۱۱۳
 • شرکت پست: ۱۴۰
 • ندای قرآن: ۱۴۴
 • دفتر مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش: ۰۷۶۴۴۴۲۰۲۳۱
 • اداره کل حراست سازمان: ۰۷۶۴۴۴۲۴۱۵۷
 • روابط عمومی و امور بین الملل: ۰۷۶۴۴۴۲۵۷۶۱
 • معاونت گردشگری: ۰۷۶۴۴۴۲۳۵۴۷
 • دفتر معاونت اجتماعی: ۰۷۶۴۹۴۴۵۵۳۶۸
 • معاونت ورزش و آموزش مرکز ورزش: ۰۷۶۴۴۴۲۳۶۹۴-۶
 • شرکت توسعه و سرمایه گذار کیش: ۰۷۶۴۴۴۲۱۳۸۹
 • شرکت عمران و خدمات شهری: ۰۷۶۴۴۴۲۱۳۸۰
 • گمرک: ۰۷۶۴۴۴۴۲۸۷۸
 • دفتر ملاقات مردمی سازمان: ۰۷۶۴۴۴۲۰۲۲۲
 • اتفاقات آب: ۰۷۶۴۴۴۲۴۳۴۳
 • اداره بندر و کشتیرانی: ۰۷۶۴۴۴۲۲۳۰
 • اداره بهزیستی کیش: ۰۷۶۴۴۴۲۴۰۵۷
 • اداره پست: ۰۷۶۴۱۴۴۲۱۲۳۰
 • اداره ثبت احوال: ۰۷۶۴۱۴۴۳۴۹۳۰
 • اداره حمل و نقل کیش: ۰۷۶۴۴۴۲۳۴۱۳
 • اداره گمرک کیش: ۰۷۶۴۴۴۲۱۸۷۳
 • اداره مخابرات کیش: ۰۷۶۴۴۴۲۲۴۰۰
 • اداره هواشناسی کیش: ۰۷۶۴۴۴۴۳۹۶۵
 • اطلاعات پرواز: ۰۷۶۴۴۴۴۳۳۰۰
 • آموزش و پرورش کیش: ۰۷۶۴۴۴۳۱۲۲۷
 • بندرگاه مسافری: ۰۷۶۴۴۴۲۲۳۰۰
 • بیمارستان کیش: ۰۷۶۴۴۴۵۹۴۰۰
 • خدمات دریایی کیش: ۰۷۶۴۴۴۲۵۶۲۹
 • دادگستری کیش: ۰۷۶۴۴۴۳۵۱۲۰
 • دفتر امام جمعه کیش: ۰۷۶۴۴۴۳۰۰۸۸
 • دفتر امام جمعه اهل سنت: ۰۷۶۴۴۴۳۰۲۲۹
 • راهنمایی و رانندگی: ۰۷۶۴۳۴۴۰۲۲۱
 • سپاه فرودگاه: ۰۷۶۴۱۴۴۴۲۶۸۰
 • ساختمان دکتر حسابی:۰۷۶۴۵٫۴۴۳۳۰۲۱
 • شرکت اب کیش: ۰۷۶۴۴۴۵۰۰۳۶
 • شرکت آب و برق کیش: ۰۷۶۴۷٫۴۴۲۲۱۸۶
 • کنترل ترافیک کیش: ۰۷۶۴۴۴۲۳۴۱۳
 • گذرنامه : ۰۷۶۴۴۴۲۳۳۴۸
 • مدیریت مهاجرت و گذرنامه: ۰۷۶۴۱٫۴۴۵۵۶۷۰
 • هلال احمر کیش: ۰۷۶۴۷٫۴۴۲۴۵۳۶

آدرس و شماره تماس مراکز بهداشتی کیش

ستاد مرکز توسعه سلامت کیش ویلاهای فردوس –بلوک۶
تلفن ۴۴۴۲۱۸۹۱
مرکز سلامت جامع بوعلی صفین-خیابان اقبال
۴۴۴۳۲۴۲۴
پایگاه سلامت صدف ساختمان دیپلمات –واحد۲۰۴
تلفن۴۴۴۶۱۰۷۰
پایگاه سلامت سحر کمپ سحر
۴۴۴۶۹۴۹۷
مرکز منتخب کووید صفین-خیابان اقبال
تلفن۴۴۴۳۰۳۴۶

تلفن رسیدگی به شکایات بهداشتی

۰۹۳۴۷۶۹۰۱۹۹ – ۰۹۳۶۶۸۵۸۰۵۵ – ۴۴۴۲۳۳۱۱ و سامانه ۱۹۰


شماره تماس تعزیرات حکومتی در کیش:

۴۴۴۷۲۲۱۶ – ۰۷۶


تلفن تماس با رسانه کیشوندنیوز

۰۹۳۸۹۰۵۵۸۶۶ – ۰۹۳۴۷۶۸۰۲۵۰

 

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
 • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
 • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
نظرات بسته شده است.

css.php