دشمنان برای بر هم زدن امنیت کشور ناکام مانده‌اند/ کیش امنیت مثال‌زدنی دارد

دشمنان برای بر هم زدن امنیت کشور ناکام مانده‌اند/ کیش امنیت مثال‌زدنی دارد

فرمانده ناجا، امنیت را یکی از نعمت‌های بزرگ الهی دانست و افزود: ایران دارای امنیت پایدار و با ثبات است و جزیره کیش را به‌ عنوان یک نمونه از این امنیت پایدار و با ثبات می‌توان دید، اینکه می‌گویند کیش امنیت مثال‌زدنی دارد، حرف درستی است.

css.php